Gubernija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to gubernija?

U carskoj Rusiji gubernija je označavala najveću administrativnu oblast, a danas se koristi u značenju oblast, pokrajina, provincija;

Da li ste čuli za pojam gubernija? A znate li koje je njegovo značenje?

gubernija

Ako ste čuli za termin gubernija i znate šta on znači, svaka Vam čast! Naime, ova je reč je na našim prostorima veoma retka, te se gotovo i ne koristi.

Ako posmatramo etimologiju u naš jezik termin gubernija preuzet je iz latinskog jezika, tačnije od reči gubernium, što znači pokrajina. Danas uglavnom kada se kaže gubernija misli se na određenu teritorijalnu oblast, pokrajinu, provinciju.

U carskoj Rusiji ovaj pojam je korišćen da iskaže najveću upravnu i administrativnu oblast. Na čelu iste nalazili su se gubernatori kojima je gubernija data na upravljanje. Gubernija u Rusiji postoje od 18-og veka, kada je Petar Veliki podelio Rusiju na osam gubernija.

Share.