Poredak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Poredak

Šta je to poredak?

Uređen niz određenih elemenata naziva se poredak.

Pri izgovoru reči poredak najčešće mislimo na neko državno uređenje, premda se u tom kontekstu najviše upotrebljava, međutim, poredak može značiti i određeni niz nekih elemenata. Ipak u svakom slučaju reč je o uređenju određenih elemenata neke celine.

U pravnim naukama poredak se objašnjava u kontekstu pravnog poretka, odnosno (prema definiciji) kao sastavni deo društvenog poretka koji pored pravnog obuhvata i druge poretke, kao što su: ekonomski, politički, moralni i dr.

Kada govorimo o pravnom poretku, on se sastoji od normativnog i materijalnog poretka. Pritom normativni poredak predstavlja pravne norme konkretnog društva, dok materijalni poredak označava pravne radnje koje vrše subjekti prava.

Prema definiciji, pravne radnje se odnose na sve ljudske radnje koje imaju pravno dejstvo, odnosno regulisane su pravnim normama, te povezivanje svih pravnih radnji u jednu celinu čini materijalni poredak. Zato celina sastavljena od normativnog i materijalnog poretka čini pravni poredak. I pravni poredak se posmatra kao celina koja je stalno u razvoju, premda on nije nikada savršen ni završen, pa se stalno menja, dopunjava i unapređuje.

Druga upotreba pojma poretka odnosi se na neki niz elemenata čije specifično uređenje predstavlja određen poredak. Tako na primer u kosmosu postoji poredak planeta Sunčevpg sistema i čine ga: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun.

Prema tome drugo određenje poretka bilo bi je da je to sortiran niz tako da su njegovi članovi poređani u tačno određenom poretku, koji može biti rastući, opadajući i td.

Share.