Profilaksa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč profilaksa?

U svakodnevno govoru često se čuje reč profilaksa. Znamo li šta ta reč znači?

Profilaksa je reč koja ima grčko poreklo. To je imeica ženskog roda koja ima sledeća značenja: zaštita od bolesti, predohrana, zaštita zdravlja, čuvanje o mogućih bolesti (grana higijene i preventivne medicine), preventiva.

Profilaksa

To je stručni izraz za skup procedura uperenih ka sprečavanju nastaka neke bolesti.

Profilaksa daje najbolje rezultate ukoliko se uklope dnevne aktivnosti pojedinca tako da to vodi zdravom životu. Potrebno je, naime da čovek ima najmanje pet obroka, dobro osmišljenih, uravnoteženih u smislu zastupljenosti proteina, vitamina i ugljenih hidrata.

Podrazumeva se redovno delovanje na planu lične higijene ne samo tela, ruku, već i zuba. Neophodno je uzdržavanje od cigareta i alkohola. Stres smanjiti na minimum kontrolom disanja i praktikovanjem joge.

Share.