Parafirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači parafirati?

Staviti umesto svog potpisa samo početno slovo imena i prezimena znači parafirati.

Po etimologiji pojam parafirati u naš jezik došao je  iz nemačkog jezika, iako reč originalno potiče od francuske reči paraphine koja ima značenje – potez pera pri potpisu, odnosno skraćen potpis.

parafirati

Parafirati znači staviti umesto svog potpista početno slovo imena i prezimena i najčešće se koristi u diplomatiji ili sudstvu gde parafiranje određenog akta znači da je nadležni službenik imao taj akt i upoznao se sa njegovom sadržinom.

Na primer, kod parafiranja određenog ugovora stavlja se paraf na svaku stranu kako jedna od ugovorenih strana ne bi promenila sadržaj strana koje nemaju potpis.

Bitno je napomenuti da parafirati ne znači staviti samo početno slovo prezimena i imena već je moguće staviti određen prepoznavajući znak ili paraf.

Može se reći da parafirati znači isto i potpisati se, ali možda se ovom pojmu daje nešto manja važnost od potpisa. Parafiranje je počeo sve više da se koristi i to radi uštede vremena, odnosno olakšavanja i skraćivanja posla, jer zamislite koliko bi vremena trebalo da se ugovor od 200 strana potpise punim potpisom na svakoj strani?

Share.