Piksel

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je piksel? Šta znači kada čujemo da neka slika ima određeni broj piksela?

Piksel je najmanji element slike i on određuje kvalitet slike.

Sama reč – piksel, dolazi nam iz engleskog jezika i reči pixel, koja je zapravo skraćenica od picture element – i ima značenje – element slike. Ovaj najmanji grafički element slike specifičan je za bitmap slike koje se razlikuju od slika vektorske grafike.

Kako bi se prevele u digitalni oblik, slike se moraju pripremiti kao niz bitova i bajtova, odnosno u manje delove od kojih svaki ima svoju boju. Te delove zovemo pikselima. Količina piksela u slici direktno utiče na veličinu datoteke na disku, ali i na dimenzije (širina i visina) slike.

Detaljna informacija o pikselu sadrži položaj piksela na ekranu (koordinate po širini X i visini Y), nijansu boje i intenzitet osvetljenosti.

Po sastavu piksel čine podpikseli a to su tačkice osnovnih boja (crvena, zelena i plava). Od njih se različitim intenzitetom određenih podpiksela kombinuje željena nijansa boje. Broj piksela odnosno rezolucija ekrana pokazuje kvalitet.

Broj mogućih nijansi definisan je “dubinom boje” a standardni nivoi dubine sadrže 16 ili 256 boja, zatim 16-otbitna boja koja sadrži hiljade nijansi i 24-obitna boja sa milionima nijansi.

Kod monitora sa katodnom cevi, jedan piksel čine tri bliske tačke dok su kod LCD ekrana pikseli definisani kvadratima ili pravougaonicima.

Share.