Reforma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to reforme?

Preuređivanje, odnosno izmene nekog sistema nazivaju se reforme.

Svakodnevno u prilici smo da čujemo za pojam reforme, koji se konstantno spominje u medijima, a posebno u političkoj sferi. Međutim, koliko nas je zapravo upoznato sa značenjem ovog pojma?

reforme

Ako posmatramo sa etimološke strane izraz reforma potiče iz latinskog jezika, i to od reči reformare, što znači preobičiti, preobraziti;

Reforma je politički izraz koji se definiše kao svako nastojanje da se izmeni, tj. preuredi neki sistem, a to se pre svega ugleda u promeni zakonodavstva ili načina rada državne uprave. Reforme za cilj imaju da poboljšaju opšte stanje u nekom društvu, ali na takav način koji neće dovesti u pitanje društveni, politički ili ekonomski poredak.

Uglavnom se sprovode kako bi se poboljšala efikasnost državne uprave ili pak poboljšao ekonomski položaj određenih slojeva stanovništa i time smanjila socijalna napetost u državi. Pa tako česte su reforme školstva, zdravstva, policije, vojske i drugo.

Mnogi često mešaju pojam reformi sa pojmom revolucije i zbog toga je bitno istaći u čemu se ovi pojmovi razliku. Reforma za temelj ima da promeni neki sistem, a da pri tome ne dovede u pitanje značaj tog sistema, što nije slučaj kada je revolucija u pitanju. Dakle, reforma popravlja već postojeći sistem, ali na takav način da ne menja njegovu suštinu. Takođe, nije retka promena da reforma preraste u revoluciju.

Share.