Relevantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Relevantno

“Osnovno obrazovanje bi trebalo biti relevantno potrebama deteta”. Ili “poenta je veoma relevantna za ovu diskusiju”, samo su neki od primera uporebe ovog pojma.

Prva upotreba termina relevantan našla se u informatici. Pa se od početka upotrebe ovog pojma pravi razlika između raspoloživih i relevantnih informacija. Pojavom informatike kao nauke relevantnost je postala osnovni pojam i glavna tema istraživanja iste.

Relevantnost kao ključni pojam u informatici, kako intuitivno tako i u praksi, prepoznajemo kao potrebnu i neophodnu informaciju, a koji je teško odrediv i definisan u teoriji.

Zato je koncept relevantnosti veoma komplikovana oblast u okviru teorije saznanja, odnosno epistemologije.

Sam izraz potiče od latinske reči relevans koja znači bitan, značajan, važan, istaknut, pa i jezgrovit.

U suštini relevantan može biti neki predmet ili stvar, dokument, informacija ili deo informacije i tome slično.

U pokušaju odgovora na pitanje, šta je to relevantna informacija, nalazimo definiciju koja kaže da je to ona informacija koja povećava verovatnoću i da se sa njom dolazi do što obuhvatnijeg i potpunijeg saznanja o nečemu. Jednostavnije rečeno, informacija je relevantnija kad je više ljudi koristi i smatra dovoljnom i adekvatnom u otkrivanju i saznavanju određenog podatka, pojave ili neke vesti.

Zbog jasnijeg objašnjenja da pomenemo i pojam irelevantan koji je suprotan pojmu relevantan.

Share.

Leave A Reply