Menažerija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to menažerija?

Menažerija predstavlja živinarnik, odnosno mesto gde su smeštene retke i pretežno egzotične životinje.

Izraz menažerija izuzetno je redak na našim prostorima, te su male šanse da ste čuli za njega, a još manje da znate koje je njegovo značenje. Ipak u slučaju da ste se sreli za ovim pojmom i zapitali šta znači, došli ste na pravo mesto.

menazerija

Ako posmatramo etimologiju videćemo da je pojam menažerija potekao iz francuskog jezika, od reči menagerie, što znači živinarnik. Ovaj pojam predstavlja mesto gde su smeštene retke i pretežno egzotične životinje, poput onih što se dresiraju u cirkusu.

Menažerija u širem smislu označava zoološki vrt, mada uglavnom kada se spomene ovaj pojam misli se na putujuću zbirku životinja koje imaju zabavnu svrhu. To su putujući cirkusi koji nude brojne atrakcije za publiku.

Ove životinje se moraju čuvati na dobro osiguranom prostoru, koji po pravilu treba biti ograđen sa ogradom koja će osigurati da životinje koje se nalaze u njemu ne mogu da napuste taj prostor.

Share.