Entuzijazam

0

Šta je entuzijazam?

Entuzijazam predstavlja ushićenost, odnosno zanesenost nekom idejom ili idealom.

Da li ste čuli za pojam entuzijazam? A znate li koje je njegovo značenje?

entuzijazam

Etimologija nas uči da termin entuzijazam potiče od grčkih reči en i theos, što u prevodu znači u Duhu. Ovaj termin se najpre koristio u paganskim kultovima kako bi se opisalo stanje čoveka koji je pun Boga.

Danas, entuzijazam najjednostavnije rečeno predstavlja oduševljenje, odnosno ushićenost nekom idejom ili idealom. Dakle, reč je o zanosu, poletu, tj. čovekovom zanesenošću za nečim.

Primera radi, ako smo mnogo zagrejanji za neku ideju, rećićemo da smo puni entuzijazma kada je reč o toj ideji.

Osoba koja je puna entuzijazma, odlikuje se najpre velikom količinom energije, strašću prema životu, i ta osoba mora biti usklađena sa svojim duhovnim – Ja.


Share.

Leave A Reply