Interpretator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to interpretator?

Interpretaror je tumač, izlagač, objašnjavalac.

U svakodnevnoj komunikaciji pojam interpretator postaje sve češći zbog čega je jako važno da znate koje je njegovo značenje.

interpretator

Sam pojam potiče iz latinskog jezika i ima značenje tumač, izlagač odnosno objašnjavalac. Predstavlja osobu koje je izuzetno talentova i pre svega ima sjajan dar da drugima prenese znanje ili objasni nešto. On može biti profesionalac koji se po zanimanju bavi ovim ili pak to može biti amater kojem je interpretacija samo hobi.

U muzičkim naukama interpretator je muzičar koji javno izvodi neko delo. U pitanju je talentovan izvođač koji zvučno tumači muzičko delo poštujući kompozitorove zahteve. On ima zadatak da slušaocima prenese muzičko delo, ali na takav način da u njega unosi i svoj doživljaj i lično shvatanje istog.

U računarstvu interpretator je program koji izvršava kod, koji je napisan u nekom programskom jeziku. Interpretator svoju funkciju može obavljati na sledeće načine: analizranjem direktnog koda, prevođenjem izvornog koda i izričitim izvršavanjem i čuvanjem koda napravljenog od strane kompajlera.

Share.