Intuicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je intuicija? Koje značenje ima pojam intuicija?

Uopšteno, reč intuicija odnosi se na neku vrstu osećaja i unutrašnjeg glasa koji nam u određenim situacijama šalje signale o tome kako da reagujemo u nekoj situaciji. Ne postoji opšteprihvaćena definicija intuicije.

Intuicija je široko prihvaćena kao vrsta prividnog fenomena i česta je tema analiza u psihologiji. Medjutim, njome se bave i različite pseudonauke i veštine, istraživači paranormalnih pojava a postoje i društva za istraživanje intuicije.

Sa intuicijom možemo povezati pojmove kao što su šesto čulo, unutarnji glas, podsvest, nesvesni treći glas… Kod nekih zajednica, smatra se da posebnu vrstu intuicije imaju žene – ženska intuicija i da poseduju specifičan unutrašnji glas koji im pomaže u donošenju odluka i ocenjivanju ljudi i njihovih namera.

Švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung smatra da je intuicija jedna od četiri funkcije psihe. On smatra da je iracionalna i instinkivna.

Džeri Klajn je psiholog koji smatra da čak 90% važnih odluka donosimo na osnovu intuicije. U psihologiji postoje takođe struje prema čijim predstavnicima intuicija uključuje mogućnost na osnovu koje se može saznati valjano rešenje za probleme i dileme.

Određeni stručnjaci na intuiciju gledaju kao na pojavu paranormalnog poput doktora Hansa Holcera, profesora parapsihologije: “Postoji svet, koji ja zovem drugom stranom. ..U njemu su ljudi koji komuniciraju s nama. Način na koji nas savetuju, vode i upozoravaju – je kroz šesto čulo, odnosno intuiciju.”

Share.