Inherentnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači inherentnost?

Prirodno i nerazdvojno spojeno drugačije se naziva i inherentnost.

Pojam inherentnost je veoma redak i zaista postoji mali broj ljudi koji zna pravo značenje ove reči, a još manje je onih koju ovu reč upotrebljavaju u svom govoru.

Inherentnost

Etimološki posmatrano reč inherentnost poteklom je od latinske reči inhaerens u značenju prijanjati, a koristi se za stvari koje su prirodno i nerazdvojno spojene. Znači, inherentnost predstavlja nerazdvojenost, svojstvenost i združenost.

Shodno navedenom sledi zaključak da je inherentan neko ko je svojstven, bitan, nerazdvojan; Znači ovaj pojam odnosi se na određena dva pojma koja su spojena u celinu i kao takva su veoma bitna i neraskidiva.

Inherenstnost možemo koristiti i u značenju podređenost (nečega nečemu).

U filozofiji inherentnost po definiciji služi da pokaže odnos svojstava prema njihovom nosiocu, akcidencija prema supstanciji.

Share.