Etar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Etar

Značenje reči etar

Beskonačno dalek prostor naziva se etar.

Jedno od značenja pojma etar koje mnogima nije strano jeste kada se na radiju ili televiziji čuje „otišlo u etar“.

Izraz etar potiče od grčke reči eithēr koja znači čist, odnosno gornji sloj vazduha, pa je etar označavao prvenstveno prostor daleko iznad oblaka.

U neformalnom, svakodnevnom govoru etar označava prostor u kome se rasprostiru elektromagnetni talasi, pre svega nosači elektronskih medija poput radija i televizije.

Stari grci određuju ovaj pojam kao plameni vazduh u kome zvezde lebde i bogovi stanuju, daleki nebeski prostor. Platon pominje etar kao najfiniju pratvar. Dok je Aristotel govorio o etru kao petom elementu koji ispunjava nebeski prostor iznad Meseca.

O etru kao petom elementu još je zabeleženo da je to apstraktna supstanca koja je u alhemiji i filozofiji pored četiri osnovna elemnta svega vode, zemlje, vatre i vazduha, element u kojem se prostiru svi elemnti kosmosa.

Fizika se etrom bavi kao sa tvari koja sem materije u prostoru, postoji kao sredina u kojoj se zbivaju pojave u prirodi. Na primer energija koju Sunce zrači u prostor prenosi se poprečnim talasima kroz elastičnu sredinu etar koja nema težinu.

Etarska ulja u hemiji se definišu kao lako isparljivi sastojci mnogih biljaka koji se dobijaju destilacijom tih biljaka vodenom parom i imaju veoma važnu i mnogostruku primenu u medicini.

Share.

Leave A Reply