Egocentrik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Egocentrik

Ko je egocentrik?

Osoba koja sebe stavlja u centar sveta naziva se egocentrik.

Etimologija kaže da izraz egocentrik potiče od latinske reči ego što znači ja. Tako da se egocentrik određuje kao osoba koja (svesno ili nesvesno) stavllja sebe, odnosno svoje sopstveno ja u centar svih zbivanja.

Egocentrik nije isto što i egoista, te ih treba razlikovati. Egocentrična osoba ispoljava svoje osobine kao nesposobnost da svet posmatra očima drugog, tj. iz ugla drugog pojedinca. Egocentrik je jedino sposoban da svet gleda iz sopstvenog ugla, kao malo dete koje ne zna za osećaj drugog već samo za sopstveni. Zato se i najviše egocentrizam manifestuje u najranijim fazama odrastanja, mada sve više ima i odraslih ljudi koji ispoljavaju egocentrične osobine.

Na primer, egocentrično dete se ponaša u skladu sa sopstvenim ose

ajima pošto nema izgrađeno bezobzirno i samosvesno ja. To znači da ono još nije svesno potreba ljudi oko sebe, već se to razvojem i odrastanjem uči. Dok egoistična osoba veoma dobro zna i prepoznaje osećaj , potrebe i interese drugih ljudi ali ne mari za njih i samoživo ih ignoriše. Egoista bezobzirno i svesno vodi računa samo o svojoj koristi. Sebičnost i egoizam su srodni, kako psiholozi navode, i tu se radi o samoživom insistiranju samo na svojim interesima, a zanemarujući interese drugih ljudi.

Zato, ako se već povlači paralela, egocentrizam je bliži narcizmu (kao samozaljubljenost a ne samoživost), jer se u oba slučaja zanemaruje objekat naspram subjekta.

Share.