Iskon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to iskon?

Prapočetak ili početak drugačije se naziva iskon.

Izraz iskon retko ćete čuti u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega mali broj ljudi zna pravo značenje ove reči. Ranije je ovaj pojam nešto češće korišćen dok se danas uglavnom može čuti kod crkvenjaka ili ljudi koji neguju starinski srpski jezik.

iskon

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da pojam iskon potiče iz srpskog jezika i ima značenje prapočetka tj. početka. U tom smislu iskon označava početak odakle sve počinje, odnosno početak svih početaka.

Ova reč se takođe može koristiti i u drugim značenjima pored svog izvornog, pa tako ona označava i neobično poreklo nečega.

U novije vreme sve češće iskon se upotrebljava u značenju nekadašnji, tj. starinski.

Share.