Tipologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to tipologija?

Proučavanje i razvrstavanje nečega na različite tipove naziva se tipologija. Prostije rečeno tipologija predstavlja nauku o tipovima.

Tipologija je reč grčkog porekla i ima jednostavno značenje i široku primenu. Primenjuje se kako u bilogiji, tako i u fizici, psihologiji, književnosti i slično. Najjednostavnije rečeno tipologija predstavlja nauku o tipovima, odnono nauku koja vrši razvrstavanje nečega na tipove.

Tipologija

U biologiji tipologija je nauka o glavnim tipovima na kojima se mogu razvrstai jedinke iste vrste, odnosno ona predstavlja klasifikaciju i proučavanje različitih tipova nekog roda.

U fizičkoj antropologiji tipologija predstavlja klasifikaciju ljudi koja se vrši na osnovu standardizovanih antropometrijskih pokazatelja.

Po biblijskom predanju tipologija predstavlja učenje po kojem se svi događaji odigrani u Starom Zavetu imali su ulogu, odnosno poslužili su kao osnova onima koji su sastavljali Novi Zavet.

U pishologiji posebno je značajan pojam tipologija koji se odnosni na različite tipove ličnosti. Postoji više različitih tipologija ličnosti, pa tako prema švajcarskom psihijatru Jungu razlikujesu se dve tipologije ličnosti: introvetni tip koji je okrenut prema unutra I ekstravertni tip koji je okrenut ka spoljnome svetu.

Ovde treba istaći da psihološka tipologija izdvaja pojedinca iz grupe po određenim psihičkim karakteristikama koje on poseduje. Tipologija se u psihologiji sprovodi još od pojave Aristotela koji je započeo razvrstavanje ljudi prema njihovom fizičkom izgledu, ali i temperament. Naročito su popularne one tipologije gde se ljudi grupišu ne samo po psihološkim več i po fizičkim karakteristikama koje poseduju.

Naročito je popularna i jezička tipologija na osnovu koje možemo saznati kakav je neki jezik. Tipološka klasifikacija ovde se vrši kako bi se otkrilo odakle potiče i kakav je neki jezik. Tipologija se ovde vrši tako što se porede dva jezika, a zatim klasifikuju prema tipu. Tokom tipološke analize jezika vrši se raspodela glasova i akcenata, a zatim i proučavanje gramatike (padež, rod i broj reči i td.).

Share.