Magnovenje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači magnovenje?

Značenje reči „magnovenje“ je : trenutak, treperenje, čas, tren, treptaj oka, titraj, mig…

Na primer, može se reći: „U magnovenju sam shvatio!“ To znači da je taj neko shvatio nešto u trenutku!

magnovenje

Pojam „magnovenje“ koristi se i da se označi da je neko do određenog saznanja došao uz pomoć intuicije, u nekom trenu, kao kroz san, na nedovoljno precizan način.

Glagolska imenica „magnovenje“ zapravo je reč koja je potekla iz ruskog jezika.

Reč je nastala iz staroslavenskog korena koji je prisutan i u mnogim pojmovima srpskoh jezika kao što su: mig, mignuti, namignuti. Dakle, ta reč znači da se nešto zbilo, videlo ili osetilo u jednom trenu, času…

Share.