Načertanije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je Načertanije, kakav je to dokument i koje značenje ima?

Načertanije je specifičan program spoljne i unutrašnje politike Srbije autora Ilije Garašanina.

Načertanije je program koji je Garašanin kao tadašnji ministar unutrašnjih dela, napisan 1844. godine a za potrebe knjaza Aleksandra Karađorđevića. Dokument je objavljen tek 1906. godine.

Prema idejama sadržanim u Načertaniju, Srbija ima interese da radi na oslobađanju srpskog i svih slovenskih naroda, da radi na pripajanju Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Severne Albanije, što su oblasti koje su onda bile po Osmanlijskom vlašću.

Program je podrazumevao i pripajanje Srema, Banata i Bačke koji su tada bili u okvirima Austrougarske, uz propagandu medju tamošnjim stanovništvom.

Kako se u Načertaniju navodi –Srbija polaže „sveto pravo istoričesko na te oblasti koje su utemeljene na Dušanovom srpskom carstvu Nemanjića iz 14. veka.

Načertanije je kao dokument nastao na temeljima Zahovog plana čiji je tekst preuzet sa skoro 90 odsto sadržaja. Ipak, u nekim delovima, Garašanin je pojam o jugoslovenskoj državi pretočio u ideju ujedinjenja „svih naroda srpskih“.

Share.