Multidisciplinarnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to multidisciplinarnost?

Multidisciplinarnost podrazumeva projekat za čiju realizaciju je potrebno korišćenje više naučnih disciplina.

Iako je izraz multidisciplinarnost veoma redak u svakodnevom govoru, polako počeo je da dobija na značaju i da se sve više koristi pre svega u medijima, a zatim i u ostalim sferama društvenog života zbog čega je važno da znate njegovo značenje.

multidisciplinarnost

Pojam multidisciplinarnost po etimologiji potiče iz latinskog jezika i znači višedisciplinaran. Po definiciji, multidisciplinarnost predstavlja projekat koji zahteva uključenje više naučnih disciplina koje su potrebne za njegovu realizaciju.

Multidisciplinarnost podrazumeva da se određena nauka, projekat i slično sastoji iz više nauka. Primer za to bila bi biologija koja je kao nauka dobro poznata svima. Pa tako u okviru biologije nalazi se i zoologija, botanika, mikrobiologija, antropologija i mnoštvo drugih nauka. Zbog toga što je u biologiji sadržano više drugih nauka ona jeste multidisciplinarna nauka.

Share.