Insolventnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč insolventnost?

Nemogućnost plaćanja naziva se insolventnost.

Kada nemamo sredstva za plaćanje ili kada smo finansijski ugroženi, što je česta pojava na Balkanu, te svakog meseca odvajamo prioritete radi tih drugih, sporednih stvari kaže se da smo insolventni. Tako proglasiti nekog pro insolvente znači proglasiti ga nesposobnim za vršenje plaćanja.

Insolventnost

Izraz insolventnost potiče od latinske reči insolvens koja se u trgovini odnosi na osobu koja ne može da vrši plaćanje, koja nema sredstva za plaćanje.

Ovaj pojam po svojoj prirodi i ne čudi što se najviše koristi u ekonomiji, s obzirom da je striktno vezan za finansije, odnosno za plaćanje finansijskih obaveza.

Prema klasičnoj definiciji, insolventnost je nesposobnost za plaćanje, tačnije situacija u kojoj preduzeće ili drugo pravno, odnosno fizičko lice nije u mogućnosti podmiriti dospele obaveze plaćanja u rokovima njihovih dospeća i to se precizno naziva tehnička insolventnost.

Takođe za one koje ovaj pojam malo više interesuje treba praviti razliku između dve vrste insolventnosti, privremene i trajne. Privremena insolventnost se može pojaviti u preduzeću koje ima određene zastoje u plaćanjima redovnih dospelih obaveza. Dok je trajna insolventnost ona u kojoj je određeno preduzeće zaista u ozbiljnoj finansijskoj krizi, te je potpuno obustavilo plaćanje i preti da se nađe pod stečajem.

U svakom slučaju preduzeće ili pravno lice koje se proglasi pro insolvente svakako predstavlja stanje koje za sobom vuče svojstvene posledice po kontinuitet daljeg poslovanja.

Share.