Svekar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači svekar?

Svekar je naziv za muževljevog oca.

Jedan od opšte poznatih pojmova kada su u pitanju tazbinski, odnosno bračni odnosi u porodici jeste i pojam svekar za koji verujem da je većina čula, te da zna koje je njegovo značenje.

A da li ste upoznati sa time koje sve osobe možete oslovljavati ovako?

Termin svekar potiče iz staroslovenskog jezika i upotrebljava se za muževljevog oca. Dakle, to je izraz koji koriste žene za oca svog supruga.

Bitno je istaći da udata žena može oslovljavati sa svekar i deverovog oca ili bilo kojeg starijeg čoveka koji pripada muževljevoj rodbini.

Sa druge strane svekar će ženu svoga sina oslovljavati sa snajka.

Share.