Revija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

revija

Šta je to revija?

Revija predstavlja javno pokazivanje i predstavljanje predmeta ili određenih ličnosti u zabavne, komercijalne ili propagadne svrhe.

Kada čuje izraz revija većina nas pomisli na modne revije koje su već decenijama izuzetno popularne svuda u svetu. Ipak reč revija ne odnosi se samo na modnu reviju, već je njeno značenje dosta šire.

Sa etimološke strane reč revija nastala je od francuske reči revue u značenju smotra. Po definiciji revija predstavlja javno pokazivanje i predstavljanje bilo predmeta ili određenih ličnosti, i to u zabavne, komercijalne ili propagadne svrhe. U časopisima naziv za različite publikacije koje se nalaze u njima (bilo da su u pitanju zabavni listovi, dnevne novine ili magazini).

Revija je i izraz za pozorištno, filmsko, televizijsko ili kabaretsko delo koje je sastavljeno od niza odelitnih scena, epizoda i tačaka  koje prate aktuelnu sadržinu, a prate ih muzika i igra (najčešće balet). Po pravilu ove revije se prave programom koji je zabavan i služi za razonodu.

Revije jeste i javni svečani nastup u kojem često akteri promovišu neki proizvod ili održavaju nastup kako bi zabavili sve prisutne. Danas izraz revija uglavnom se vezuje za modne revije koje su naročito popularne, a za cilj imaju da predstavne modnu liniju određenog kreatora.

Najuže posmatrano revija jeste pozorišna predstava koja se najpre razvila u Francuskoj tokom 19-og veka. One su tada bile veoma popularne i brzo su se raširile svuda u svetu. Njihov cilj bio je da se prikažu najugledniji izvođači ili autori koji su bili vezani za to pozorište. Ovakva vrsta predstava bila je veoma skupa i namenjena samo publici iz više klase. Najpoznatija ovakva revija u istoriji bila je „Zigfeld Follies“ koja se redovno prikazivala na Brodveju od 1907-e do 1931-ve godine.

Share.