Implementirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači implementirati?

Implementirati znači sprovesti nešto u delo.

Ako ne u školi ili preduzeću sigurno ste gledajući na TV -u neku emisiju čuli da se neki projekat implementira u okviru određene poslovne jedinice. A da li ste znali šta implementirati znači?

implementirati

Pojam implementirati predstavlja glagol izveden od imenice implementacija. Nastao je od latinske reči implementum koja znači popunjavanje. Kod nas implementirati se prevoodi kao sprovesti nešto u delo, izvršiti ga ili pak primeniti u praksi.

Ovaj izraz ćemo retko sresti u svakodnevnom govoru dok je u poslovnoj sferi, politici i u medijama veoma česti. Po definiciji implementirati znači realizovati određen zahtev ili sprovesti neku ideju ili plan u delo.

Implementirati možemo koristiti i u značenju upotrebiti, a primer za to bila bi primena ova reči u informatici gde ista predstavlja preslikavanje sa apstraktnog tipa podataka na konkretan tim podataka, ali na takav način da se sačuvaju sva njegova bitna svojstva.

Share.