Investicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to investicija? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma?

Ulaganje radi sticanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita naziva se investicija.

Pojam investicija je gotovo nezaobilazan kada su finansije i ekonomija u pitanju, a interesatno je da ga sve češće možemo čuti u medijima zbog čega ne bi bilo loše da se upoznate sa njegovim značenjem.

Plants

Sam termin investicija potiče iz latinskog jezika, od reči investitio, što znači ulaganje kapitala u neki unosan posao. U svom najopštijem značenju investicija se odnosi na bilo kakvo ulaganje, koje se sprovodi radi sticanje određenih ekonomskih koristi, tj. profita.

Drugim rečima, investicija nije samo ulaganje novčanih sredstava već i ulaganje drugih oblika imovine koji će kroz produktivne poslovne aktivnosti ostvariti profit.

Prema nekim autorima investicija predstavlja deo tekućeg društvenog proizvoda koji se ulaže u sredstva za rad. Međutim, novi pristup definiše investiciju kao onaj deo društvenog proizoda koji se u procesu njegove raspodele nije potrošio, već je upotrebljen za zamenu istrošenih srdstava proizvodnje i gradnju novih kapaciteta.

U ekonomiji, investicija se definiše kao ulaganje materijanih i novčnaih sredstava u povećanje osnovnih i obrtnih fondova radi proširenja proizvodnje i ostvarivanja većeg profita.

Bitno je istaći da investicije ne daju samo pozitivne stope prinosa na investirana sredstva, već i negativne. Pozitivan prinos će ostvariti one investicije koje imaju čistu sadašnju vrednost veću ili jednaku nuli, a negativan one koje imaju negativnu čistu sadašnju vrednost.

 

Share.