Čemer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je čemer?

Čemer je reč čije značenje se odnosi na osećanje boli, tuge, jada, žalosti i gorčine kod čoveka.

Brojni su sinonimi koji imaju slično značenje kao pojam čemer, a neki od nji su: žalostivost, neveselost, tugaljivost, plačljivost, duševna bol, setnost, pokunjenost, seta, gorčina, očaj, neutešnost, ožalošćenost, potištenost…

cemer

Čemer se kao pojam rado i često koristi u književnosti: Izvorna pesma “Simbil cveće” govori o momku koji je nesrećan jer ne može da oženi svoju dragu.

Citat iz narodne pesme “Simbil cveće”:

Simbil, simbil cveće, simbil cveće, malo i zeleno…

Srce, srce moje, srce moje, jadno i čemerno

Od imenice čemer, izvedeni su pridevi čemeran, čemerno, čemerna. Šta znači kada za nekoga kažemo da je čemeran? Ta osoba je puna bola i tuge, potištena je i pretrpela je strašnu nesreću. Ipak, čemeran može biti neko ko donosi nesreću i ko je “pun otrova”.

Osim navedenih sinonima, čemer može označavati i bezobrazluk, otrov kao i fizičku bol i ranjivo mesto na telu.

Share.