Čardak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je čardak?

Zgrada izgrađena na stubovima koja služi za skladištenje kukuruza naziva se čardak.

Termin čardak ranije je dosta češće korišćen, jer je tada čardaka u upotrebi bilo znatno više nego danas. Ipak i danas se ova reč upotrebljava na našim prostorima, ali nešto ređe i uglavnom u manjim mestima čiji se žitelji bave poljoprivrednom. A da li ste vi upoznati sa značenjem pojma čardak?

Sam termn čardak ako posmatramo sa etimološke strane, potiče iz turskog jezika gde je najpre upotrebljavan u značenju straža ili stražbenica. Čardake su gradili Turci na svojoj strani granice, a nedugo zatim i kod nas su se pojavili u nešto manjem broju nego kod njih.

Što se tiče naše zemlje, čardaci su najpre građeni pored granice poput malih utvrđenja u kojima su se nalazili stražari. Njihova uloga je uglavnom bila u tome da posmatraju neprijatelje i svetlosnim signalom upozoravaju na dolazak istih. Pored svetlosnih signala stražari su koristili i zvonjavu zona, pucanj ili paljenje vituljača.

Čardaci su se gradili pored brana, reka, važnih puteva i ostalih istaknutih mesta. Krajem 15-og i tokom 16-og veka gotovo na svakom graničnom prelazu nalazio se čardak u kojem je stražarilo od 6 do 12 vojnika.

Danas, čardaci pre svega služe za skladištenje različitih vrsta biljaka koje čovek gaji, mada se u njima najčešće nalazi kukuruz. Čardak se obično pravi od drveta i podignut je na visoke drvene stubove.

Share.