Čekrk

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je čekrk?

Sprava koja služi za skretanje smera sile ili za podizanje ili povlačenje velikih tereta korišcenjem male sile naziva se čekrk.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam čekrk? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimološki posmatrano termin čekrk preuzet je iz turskog jezika i ima značenje razboja, vretena, motalice, kotura. Reč je o spravi koja služi za skretanje smera sile ili za povlačenje velikih tereta korišcenjem male sile.

Istorijski posmatrano čekrk je poznat još od davnina jer je veoma jednostavna naprava koja se lako koristi. Najveću primenu ima u pomorstvu, a poznato je da je upravo ova sprava u velikoj meri uticala na razvoj brodarstva i dovela do porasta trgovine.

Prvobitni čekrk je bio veoma jednostavan i sastojao se iz samo jednog kolotura, dok se danas pravi uglavnom od većeg broja. Razlog za to jeste činjenica da se sa više kolotura može umanjiti vučna sila u odnosu na težinu tereta.

Share.