Gmaz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gmaz? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gmaz je naziv za životinju koja gmiže.

Ako znate šta znači pojam gmaz, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Gmaz je izraz koji se koristi za gmizavce, odnosno zivotinje koje gmižu. Reč je o prvoj grupi kičmenjaka koja je u potpunosti izašla na kopno. U ovu skupinu životinja spadaju kornjače, krokodili, zmije, vodeni gušteri, gušteri i njihovi izumrli srodnici.

Prvi gmazovi pojavili su se pre 312 miliona godina. Oni su evoluirali iz naprednih reptiliomorfnih tetrapoda koji su se polako adaptirali životu na suvom. Treba istaći da iako je bilo onih koji su se brzo prilagodili životnim uslovima na koje su naizlazi, veliki broj njih je izumro.

Reč je o životinjama koje pripadaju tetrapodnim kičmenjacima, odnosno stvorenjima koja imaju četiri uda ili su proistekla iz predaka sa četiri uda. Njihova telesna temperatura zavisi od temperature okoline, te će sa porastom spoljne temperature rasti i njihova i obrnuto.

Gmazovi u jesen padaju u zimski san i zakopavaju se u zemlju gde ostaju sve do proleća. U stanju su da akumuliraju toplotnu energiju, ali i pored toga slabo ih ima u oblastima gde je hladno i oblačno.

Share.