Stacionaran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je neko stacionaran ili stacionarni?

Pojam stacionaran označava osobu ili situaciju koja je bez promena, ustaljena, ista, pasivna. Takodje, značenje ove reči je i stalan, postojan, koji ne menja poziciju, nepokretan, utvrđen.

Reč stacionaran potiče iz latinskog jezika: (stationarius). Ako ovom rečju označavamo osobinu, takav čovek je usporen, trom, lenj, ali može označavati i osobu koja je nepokretna. U drugom smislu pak, može opisivati osobu koja je stamena, čvrstog i nepromenjivog karaktera.

Stacionaran

Pojam stacionaran se koristi u fizici, odnosno elektronici i u medicini.

Ako ste se pitali šta je zapravo stacionarno lečenje, ovakav vid lečenja označava boravak pacijenata u postelji u bolnici, za razliku od ambulatnog lečenja.

U fizici se ova reč koristi da objasni i efiniše stacionarnu struju – vremenski konstantna stalna struja.

Isti koren reči ima i reč stacionar. Stacionar je zdravstvena ustanova, obično manjih kapaciteta gde je obezbeđen kompletan prihvat bolesnika. Pojam stacionar se koristi obično za gerontološke centre, socijalne ustanove, studentska lečilišta, domove za stare.

Šta je reč “stacionar” u atrologiji? Označava zakret i zastoj planeta u prividnoj putanji.

Share.