Revolving kartica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je revolving kartica?

Revolving kreditna kartica je vrsta platne kartice sa odobrenim limitom potrošnje koji se stalno obnavlja.

Kreditne kartice kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja pojavile su se malo pre Drugog svetskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama i veoma brzo rasprostranile svuda u svetu. Trenutno su najrasprostranjeniji, najjednostavniji i najrašireniji način plaćanja proizvoda i usluga.

Jedna od najzastupljenijih kartica za bezgotovinsko plaćanje je revolving kreditna kartica koja je veoma fleksibilna, a mogu je dobiti sve kreditno sposobne i zaposlene osobe.

Sam termin revolving kreditna kartica predstavlja kovanicu nastalu od engleskih reči revolve što znači okretati i card što znači kartica i francuske reči credit, što znači veresija.

Revolving kartica je vrsta platne kartice sa odobrenim limitom koji se stalno obnavlja. Drugim rečima, korisnik kartice svakog meseca otplaćuje određeni minimalni procenat duga banci, a na ostatak duga zaračunava se kamata. Korisnik ove kartice sam odlučuje o iznosu kredita koji će koristiti, kao i o tempu vraćanja.

Primera radi, vi možete troškove platiti odjednom ili mesečno. Praksa je da korisnik plaća mesečno i to obično 5 odsto, 10 odsto ili 15 odsto iskorišćenog kredita, dok se na preostali dug plaća kamata. U slučaju da dug za prethodni mesec plaćate odjednom – neće vam biti zaračunata kamata.

Revolving kartica Addiko banke koju vam ovde predstavljamo, prilično je fleksibilna i idealna je za one koji putuju, jer omogućava plaćanje usluga i proizvoda u zemlji i inostranstvu na više mesečnih rata. Pomoću ove kartice možete podići gotovinu sa bankomata.

Možete je koristiti u svakom objektu koji poseduje adekvatan POS aparat koji prihvata čip kartice. Čip modul koji se nalazi na kartici omogućava visok stepen zaštite prilikom upotrebe, čime je vaše plaćanje veoma sigurno. Prilikom korišćenja ove kartice obavezan je unos PIN koda, dok potpisivanje slipa nije obavezno.

U slučaju da revolving karticu koristite u prodajnom mestu koje ne poseduje POS aparat, transakciju možete obaviti korišćenjem magnetnog zapisa koji se nalazi na kartici, ali u tom slučaju korisnik je obavezan da potpiše slip.

Share.