Retencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Retencija

Šta znači pojam retencija

Specifičan proces zadržavanja naziva se retencija.

Izraz potiče od latinske reči retentio koja znači zadržavanje, uskraćivanje ili odbijanje od sebe.

Medicina ovaj pojam definiše kao zadržavanje ili zaustavljanje. Na primer, stručan medicinski termin, retentio alvi znači zadržavanje u crevima, odnosno zatvor.

Dok u psihologiji retencija predstavlja sposobnost zadržavanja doživljaja posle prestanka njegovog spoljnog povoda, tako da on kasnije pri sličnom doživljaju neprimetno ponovo iskrsne u svesti. Tako dolazimo do pamćenje, kao procesa čuvanja prošlog iskustva i njegovog povezivanja sa sadašnjošću, koje dalje zavisi od dva procesa zadržavanja (retenciju) i zaboravljanja. A retenciju određuju, pre svega, obim gradiva, raspoloživo vreme za pamćenje, broj ponavljanja i mnogih drugih uslova.

Pravna nauka se ovim pojmom bavi kroz termin retenciono pravo kao pravo zadržavanja stvari do konačne isplate duga. U ovom kontekstu se može definisati i kao ovlašćenje poveriocu da dužnikovu stvar ili predmet (koja se nalazi u njegovim rukama) zadrži dok mu ne budu ispalaćena potraživanja. Osnovna funkcija ovog prava zadržavanja je jačanje položaja poverioca.

Retenciona kvota je jedan od ekonomski stručnih izraza koji se koristi u devizno-monetarnom sistemu i predstavlja procenat konvertibilne valute od ostvarenog deviznog prihoda kojim date radne organizacije mogu slobodno raspolagati.

U medicini se pojam retencija koristi i kao urinarna retencija, odnosno zadržavanje mokraće kao nemogućnost da se bešika isprazni u potpunosti. Urinarna retencija može biti akutna ili hronična.

Share.

Leave A Reply