Kolonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolonija

Šta je to kolonija?

Teritorija koja je u tuđem vlasništvu naziva se kolonija.

Pojam kolonije, prema politikološkim i istorijskim tumačenjima, se određuje kao teritorija pod neposrednom političkom kontrolom i upravom određene geografski udaljene države (nekada davno i grada).

Prema tome kolonija je usko vezana sa kolonijalizmom. Premda kolonijalizam označava naseljavanje zemlje, kolonija je teritorija koja je zauzeta od strane države.

Od koje reči potiče izraz kolonija? Etimolozi kažu da je reč grčkog porekla od kovanice kolo ninonis u prevodu tuđa vlast.

Kolonijalna teritorija je najčešće zemlja koja kolonijalnoj sili služi radi neke ekonomske ili političke koristi.

U vreme imperijalizma kolonija se određuje kao područje koje je prigrabila neka od razvijenih država i koje njen finansijski kapital monopolski ekspoatiše i koristi ga kao izvor kapitala, sirovina, te kao prodajno tržište. Kasnije destabilizacijom kapitalizma u stalnoj borbi za oslobađanjem svojih teritorija, mnoge kolonije postale su slobodne zemlje.

Na primer, ostrvska zemlja Malta postala je kolonija Britanskog carstva 1814. godine, jer je važila za značajno pomorsko pristanište ali i put za Indiju. 1979. godine britanske vojne snage su se konačno povukle sa Malte i ona prihvata politiku neutralnosti, da bi 2004. godine postala članica Evropske unije.

U širem smislu pod kolonijom se podrazumeva skup osoba koje žive izvan svog područja naseljavanja.

Danas, u modernom dobu kolonija predstavlja osvojenu teritoriju koja je najčešće na drugom kontinentu, a koja nema vlastitu političku i ekonomsku vlast.

Ipak pojam kolonije koriste i slikari i sindikati. Tako imamo radne kolonije ili slikarske kolonije.

Share.