Kartoteka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kartoteka

Šta je to kartoteka?

Mesto gde se drže različite kartice (dokumenta) naziva se kartoteka.

Pojam kartoteka možda nije toliko učestao kao neke druge reči, ali svakako se često primenjuje naročito u raznim arhivima, bibliotekama i slično. Kartoteka je pojam koji se ne koristi dugo na našim prostorima, ali ova reč ima sve veći značaj i primenu.
Što se tiče njenog nastanka pojam kartoteka potiče iz grčkog jezika i ima značenje zbirka kartica, listića, dokumenata. Karkoteka ustvari predstavlja mesto na kojem se skladište i čuvaju različita dokumenta. Kartotekom se najčešće smatra prostor u kojem se čuvaju različite fascikle koja sadrže dokumenta od značaja. To su različiti podaci najčešće o ličnim stvarima pojedinih osoba, zatim o pojavama, događajima i slično. Ove kartoteke su prisutne u zdravstvu, arhivima i slično.

Kartoteka je naziv i za zbirku u kojoj se nalaze različite geografske karte, a drugačije je poznata i pod imenom registar karata.

Pored navedenih oblasti kartotetke koriste se u trgovini, administraciji preduzeća i slično. Dokumenta koja se nalaze u kartoteki obično su poređanja po azbučnom ili alfabetnom redu  kako bi se lakše pronašli određeni podaci. U slučaju da se ne koristi ovaj metod dokumentovanja, moguće je izvršiti numeraciju istih. Kartoteke se obično prave od papira i mogu biti različitih boja i dimenzija, a njihova oblast zavisiće od dokumenata koji se u njoj čuvaju.

Share.