Rezbarenje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je rezbarenje?

Rezbarenje predstavlja veštinu pravljanja figura i slika najčešće u drvetu i kamenu.

Iako pojam rezbarenje nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, sigurno ste do sada imali prilike da se sretnete sa njim. A da li znate koje je njegovo značenje?

Rezbarenje se definiše kao svaka aktivnost kojom se odrenjenom predmetu menja oblik otklanjanjem manjih delova istog. Reč je o veštini pravljenja figura i slika, koja se najčešće sprovodi u drvetu i kamenu.

Rezbarenje je posebna vrsta zanata gde se stvaraju različite skulpture i usko je povezana sa stolarstvom jer drvo predstavlja materijal koji se najviše koristi u ovom zanatu. Rezbarenje je oduvek bilo zanimljivo jer su na taj način pravljeni različiti dekorativni predimeti, ali i provođeno vreme na veoma interesantan način.

Još u doba praistorije ljudi su rezbarili različite predmete, iako su tada bili ograničeni sa alatima kojih je bilo veoma malo. Sa razvojem različith alata neophodnih čoveku za život, razvijao se i ovaj zanat, koji je vremenom postajao sve popularniji.

Danas, rezbarenje se smatra umetnost. Ovde je bitno istaći da se ne može svako rezbarsko delo smatrati umetničkim delom.

Share.