Rezbarenje

0

Šta je rezbarenje?

Rezbarenje predstavlja veštinu pravljanja figura i slika najčešće u drvetu i kamenu.

Iako pojam rezbarenje nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima, sigurno ste do sada imali prilike da se sretnete sa njim. A da li znate koje je njegovo značenje?

Rezbarenje se definiše kao svaka aktivnost kojom se odrenjenom predmetu menja oblik otklanjanjem manjih delova istog. Reč je o veštini pravljenja figura i slika, koja se najčešće sprovodi u drvetu i kamenu.

Rezbarenje je posebna vrsta zanata gde se stvaraju različite skulpture i usko je povezana sa stolarstvom jer drvo predstavlja materijal koji se najviše koristi u ovom zanatu. Rezbarenje je oduvek bilo zanimljivo jer su na taj način pravljeni različiti dekorativni predimeti, ali i provođeno vreme na veoma interesantan način.

Još u doba praistorije ljudi su rezbarili različite predmete, iako su tada bili ograničeni sa alatima kojih je bilo veoma malo. Sa razvojem različith alata neophodnih čoveku za život, razvijao se i ovaj zanat, koji je vremenom postajao sve popularniji.

Danas, rezbarenje se smatra umetnost. Ovde je bitno istaći da se ne može svako rezbarsko delo smatrati umetničkim delom.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply