Relacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je relacija? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ovaj pojam ima?

Relacija predstavlja način na koji različiti pojmovi stoje jedni sa drugima u vezi.

Za pojam relacija čuli smo svi. Reč je o terminu koji ne samo da se koristi u većini naučnih disciplina, već je voma čest u svakodnevnoj komunikaciji, te gotovo da nema osobe koja nije upoznata sa njegovim značenjem.

Etimološki posmatrano sam termin relacija potekao je iz latinskog jezika, preciznije od reči relatio, što znači odnos, veza.

U svom najopštijem značenju relacija predstavlja način na koji različiti pojmovi stoje jedni sa drugima u vezi. Primera radi, ako se govori o relaciji između ljudi, reč je o odnosu ili povezanosti koja postoji između njih.

U prometu, relacija se definiše kao udaljenost između dva mesta. Relacija je ništa drugo do distanca između dva objekta, tj. razmak koji postoji među njima.

U poslovnom svetu relacija se definiše kao odnos, tj. veza koja postoji između poslovnih subjekata, dok se u vojsci ovaj pojam koristi da označi pismeni izveštaj ili opis ratnog podviga pri predlogu za odlikovanje.

U muzici, relacija predstavlja razmak između dve note.

 

Share.