Liferant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je liferant?

Onaj koji vrši nabavku, dostavu i isporuku robe naziva se liferant.

Sam pojam liferant je veoma redak na našim prostorima, zbog čega je jako mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Kod nas se uglavnom koristi termin dobavljač koji predstavlja sinonim ove reči.

Prateći etimologiju videmo da je izraz liferant potekao od istoimene nemačke reči koja označava dobavljača, snabdevača, nabavljača, isporučioca. Dakle, reč je o osobi koja je zadužena za snabdevanje robe.

U ekonomiji, liferant predstavlja proizvodjača ili nekog drugog preduzetnika kod kojeg se nabavlja roba za dalju prodaju, reprodukciju ili krajnju potrošnju. Liferant može raditi za svoje ime i svoj račun ili po ovlašćenju – za tuđi račun.

Share.