Retrospektivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači retrospektivno?

Retpektivno je prilog koji nam govori da je nešto ispričano gledajući iz kasnijeg vremena (sećanje).

Sigurno ste do sada čuli za izraz retospektivno. Možda Vam je neko rekao da ste ispričali određenu anegdotu retrospektivno ili pak da je neka knjiga napisana retrospektivno. U slučaju da ste se susreli sa ovim pojmom, a ne znate koje je njegovo značenje sledi detaljno objašnjenje.

Retrospektrivno

Etimološki posmatrano reč retospektivno je nastala od latinskih reči: retro što znači unazad i spectare u značenju gledati i bukvalan prevod bio bi gledati unazad. Retrospektivno pripovedanje ili izlaganje neke priče podrazumeva da tokom kazivanja osoba koja nam priča (pripovedač) se vraća u prošlost i priča o nečemu što se već dogodilo. Ustvari retospektivno pripovedanje predstavlja jednu vrstu sećanja.

Retrospektiva predstavlja gledanje unazad, odnosno podsećanje na neke događaje. Veoma često retrospektriva se odnosi na celovit pregled događaja koji su se desili ali baš onim redom kojim su se dogodili.

Share.