Relijabilnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Relijabilnost

Šta je to relijabilnost?

Relijabilnost predstavlja aktivnost u kojoj se više puta meri određena pojava pa se zatim njeni rezutati uporede da bi se videlo da li su pouzdani.

Pojam relijabilnost se retko sreće u svakodnevnom govoru, a veoma je prisutan u psihologiji i drugim oblastima gde se vrši uporedna analiza ili proverava neka pouzdanost.

Sama reč relijabilnost potiče iz latinstkog jezika i ima značenje pouzdanost. Najpre je ovaj princip počeo da se koristi da bi se utvrdila tačnost ocene, odnosno da li je određena ocena merodavna (pouzdana). Bitno je istaći da relijabilnost po definicji predstavlja merenje tačnosti i to ponavljanjem odnosno ponovnim ocenjivanjem koje se mora obaviti u istim ili sličnim uslovima. To znači da u slučaju da nismo sigurni da smo dobili pouzdanu i pravu ocenu primenićemo relijabilnost i više puta oceniti istu stvar koristeći iste uslove. U slučaju da su dobijeni rezultati isti ili bar približno isti znači da je metoda ocenjivanja pouzdana i tačna. Ako dobijemo promeljive vrednosti i to prilikom više uzastopnih merenja znaćemo da je pojava koja se meri ili varjabilna (promenljiva, ne drži konstantnost) ili da su postupci merenja koji se koriste nepouzdani.

Share.