Bonvivan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bonvivan?

Čovek koji voli dobar život, veselje i uopšte sve užitke koje život nudi naziva se bonvivan.

Bonvivan je izraz koji je ranije relativno često korišćen na našim prostorima, međutim danas se veoma retko srećemo sa njim. U slučaju da ste se susreli sa ovim izrazom, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

bonvivan

Etimološki posmatrano, termin bonvivan u naš jezik preuzet je od francuske reči bonvivant, koja ima značenje veseljaka, odnosno čoveka koji voli dobar život i provod.

Bonvivan je čovek koji voli igru, pesmu, veselja, ali i druge užitke koje život nudi. Dakle, on teži konstantnom uživanju, što znači da veoma često izbegava neprijatne situacije i događaje.

Mnogi pojam bonvivan poistovećuju sa pojmovima bekrija ili vragolan. Pa tako, u užem smislu, bonvivan se odnosi na osobu koja je sklona lagodnom životu, pre svega dobrom piću, hrani i seksualnim uživanjima.

Share.