Kamikaza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kamikaza? Da li ste upoznati sa svim značenjima koje ima ovaj pojam?

Kamikaza je naziv za japanske piloto-dobrovoljce koji su se tokom Drugog svetskog rata obrušavali na američke ratne brodove.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za čuvene japanske Kamikaze. Sa ovim terminom Japanci su najpre imenovali tajfun koji je uništio flotu mongolskog osvajača Kublaj – kana.

Etimološki posmatrano pojam kamikaza je složenica preuzeta iz japanskog jezika, a nastala od reči kami () što znači Bog i kaze () u značenju vetar. Doslovan prevod ove reči je Boži vetar, a od 1281-ve godine se ovaj termin koristio za čuveni tajfun koji je razbio mongolsku invazionu flotu Kublaj – kana i time ga sprečio da zauzme Japan.

Za vreme Drugog svetskog rata, ovaj pojam počinje da se koristi u nešto drugačijem značenju. Tada se formiraju specijalne jedinice koje su se sastojale od vazdušnih i pomorskih flota. Kako je Japan tada imao samo 40 letilica koje nisu bile dovoljne za uništenje neprijatelja, japanski admiral Oniši dolazi na ideju da opremi jednu letilicu bombom od 250 kg i da se sa njom slupa o nosač aviona.

Piloti koji su učestvovali u ovom poduhvati prolazili su kroz posebnu ceremoniju. Oni su bili svesni da će da izvrše samoubilački čin, te su imali prilike da se oproste sa najbližima. Uspešno obavljanje njihovog zadatka značilo je sigurnu smrt.

Piloti – dobrovoljci koji su se prijavii za ovaj poduhvat ubrzo su nazvali kamikazama. Prvi uspešni napad koji je izveo kamikaza desio se 24-og novembra 1944-te godine kada je nekoliko aviona napalo američke nosače. Kamikaze tada ne samo da su uspele da potope američke nosače, već su i nekoliko njih oštetile.

Danas, izraz kamikaza upotrebljava se i za spravu koja se može videti u luna parkovima i na raznim vašarima. Obično se na kamikazi voze oni najhrabriji, jer ne samo da se u njoj okrenete naglavačke, več u tom položaju ostajete nekoliko sekundi 10-15 metara iznad zemlje.

Share.