Larpurlartizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to larpurlartizam?

Estetska teorija koja je zasnovana na tezi da su umetnička dela sama po sebi svrha i da ne trebaju objašnjenja naziva se larpurlartizam.

Pojam larpurlartizam potiče od francuske reči l’art pour l’art, čije bukvalno značenje jeste umetnost radi umetnosti. Dakle larpurlatizam je estetska terija koja nam pokazuje da su umetnička dela sama po sebi svrha i da za iste nije potrebno nikakvo objašnjenje.

larpurlatizam

Sam termin “l’art pour l’art” prvi put upotrebio je Viktor Kuzen 1818-te godine u Francuskoj kako bi sa njime označio umetnost koja je oslobođena od verskih i etničkih uticaja. Larpurlatizam se javlja kao reakcija na građanski ulitarizam.

Po definiciji, larpurlatizam predstavlja estetsku teorju koja drži da umetnost nema nikakvu društvenu niti moralnu funkciju, te da je jedini cilj umetničkog dela da bude lepo. Iako se javio tokom 19-og veka. Larpurlatizam datira još od antičkih vremena kada je Horacio učio u lepoti i korisnoći umetničkih dela.

Bitno je istaći da je larpurlatizam nastao u pesničkom krugu oko Teofila Gotjea, ali vremenom i mnogi drugi pisci počelil su da prihvataju načela kojih se larpurlatizam pridržavao. Pisci koji su bili naklonjeni ovoj teoriji su Edgard Alan Po, Šarl Bodler, Oskar Vajld, Laza Kostić, Jovan Dučić, Milan Rakić i mnogi drugi.

Share.