Lukrativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Lukrativan

Šta znači lukrativan?

Lukrativan je onaj koji donosi zaradu, koji je koristan.

Pojam lukrativan se ne koristi često u našoj sredini. Ipak za slučaj da ste čuli za njega, a ne znate koje je njegovo značenje i kada ga možete upotrebljavati sledi kratko objašnjenje.

Sa etimološke strane posmatramo reč lukrativan možemo zaključiti da je to pridev nastao od latinske imenice lucrum koja ima značenje dobit, korist. Prema toma lukrativan znači onaj koji donosi zaradu, koji je po nečemu korisan. Onaj ko je lukrativan on je i koristan, rentabilan tj. probitačan.

U ekonomiji  lukrativan je pojam koji se često koristi, pa tako lukrativan ugovor bi predstavljao zaključeni pravni posao sa kojim je ugovorena određena činidba u korist samo jedne strane odnosno ugovarača.

Uglavnom ovaj pojam upotrebićemo onda kada  neko donosi veliku profitabilnost tj. veliko bogatstvo.

Share.