Lucidno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači lucidno?

Lucidno je pridev koji ima značenje jasno, svetlo, blistavo.

Pridev lucino rasprostranjen je kod nas i ima velkiku primenu. Poslednjih godina počeo je sve više da se koristi u svakodnevnom govoru zbog čega je jako važno da svi znamo koje je značenje ovog pojma.

Lucidno

Lucidno je pridev koji ima značenje jasnoće i blistavosti. Ako posmatramo etimologiju vidimo da je ova reč nastala od latinske reči lucidus koja znači jasan, svetao, blistav. Osnova ove reči jeste latinska reč lux koja označava svetlost. Lucidno se često koristi za nešto što je jasno, umno i čisto. Pa tako ako za nekog čoveka kažemo da je lucidan to znači da je on bistar, pronicljiv, oštrouman, razborit i oštrovidan.

Većina je za ovu reč čula zahvaljujući lucidnim snovima koji poslednjih godina privlače veliku pažnju medija. Lucidni snovi su oni snovi kada je osoba svesna da ih sanja. To se obično dešava kada se sanja nešto nemoguće ili neka pojava koja je potpuno neverovatna. Odjednom osoba bez nekog jasnog razloga shvata da joj se to ne događa zaista i da ona upravo sanja. Ovi snovi nazivaju se lucidni jer je u njima moguće biti pronicljiv odnosno imati kontrolu nad sadržajem snova. Mi tada možemo kontrolisati naše postupke i imati uticaj nad snom sa svesnosti da sanjamo. Interesantno je da ako smo lucidni i imamo savršenu kontru u snu onda možemo neku aktivnost koja je možda dostupna i moguća samo u snu, uraditi i na javi. Lucidni snovi su spontani i čovek ne zna kada će mu se dogoditi, ali ipak posebne metode i tehnike su omogućile da pojedinac uz redovno vežbanje može pojačati svoje stanje lucidnosti i time dobiti veću kontrolu nad lucidnim snovima.

Share.