Botanika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je botanika?

Grana biologije koja se bavi proučavanjem biljaka naziva se botanika.

Da li ste čuli za pojam botanika? A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Etimološki posmatrano termin biologija potiče iz grčkokg jezika, od reči botanikós, što znači trava, biljka. Botanika se definiše kao grana biologije koja se bavi proučavanjem biljaka.

U okviru botanike nalazi se više naučnih disciplina koje se bave proučavanjem izgleda, građe, rasta, razvića, reprodukcije, metabolizma, fiziologije, mogućih oboljenja, ekologije i istorije evolucije biljaka.

Istorijski posmatrano prvi početci botanike javljaju se još 300 godina pre nove ere kada je Teofrast napisao prve botaničke radove poznate pod nazivima „Istorija biljaka“ i „Uzroci biljaka“. U njima je bio detaljan opis više vrsta biljaka, kao i neka od njihovih osnovnih primena.

Njegove radove dopunio je lekar Dioskorides koji se pre svega posvetio lekovitoj upotrebi biljaka. U Srednjem veku interesovanje za botaniku nastavilo je da raste i tada kreće ekspanzivni razvoj ove nauke kada počinju i prve klasifikacije biljaka.

Bitno je istaći da su ranije naučnici u biljke ubrajali i bakterije, gljive i viruse, dok danas situacija je nešto drugačija. Danas, ove tri vrste ne spadaju u biljne vrste, ali često botanika i njih proučava kako bi otrkila da li imaju nekih sličnosti sa biljkama.

Značaj botanike je ogroman za čovečanstvo, pre svega jer su biljke sastavni deo života svakog od nas, te je neophodno imati što više informacija o njima. Zahvaljujući biljkama mi dišemo, jer one proizvode kiseonik, a pored toga predstavljaju značajan izvor hrane, a poznato je da se mnoštvo lekova pravi upravo od biljaka.

Share.