Barabar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je barabar? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Barabar je turcizam koji ima značenje uporedo, jedno pored drugog, ukorak, jednako.

Za pojam barabar čuli smo gotovo svi. Reč je o izrazu koji većina ljudi koristi, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju. Takvih izraza je puno na prostorima naše zemlje, što ne treba da nas čudi kada uzmemo u obzir broj naroda koji je prolazio kroz našu zemlju. Logično je da pored kulture od tih naroda ostane i po neka reč.

Ako pojam barabar posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom turskog jezika, iako ova reč originalno potiče iz persijskog jezika, od reči ber, što znači prsa. Naime, na turskim prostorima ovaj pojam kreće da se koristi u značenju uporedo, odnosno prsa u prsa.

Po nekim istraživanja ovaj pojam je korićen u borbi da označi „prsa uz prsa“, a kako je poznat broj bitaka koji se odigrao između nas i Turaka,  ne treba da nas čudi što se ova reč ustalila na našim prostorima

Danas, mi reč barabar koristimo u značenju uporedo, zajedno, ukorak, jedno pored drugog.

Share.