Etaža

0

Etaza

Sigurno ste čuli za izraz etažno grejanje, ukoliko se na primer useljavate u neki novi stambeni prostor. Suprotno centralnom je upravo etažno grejanje i odnosi se na grejanje po spratovima u modernim građevinama, tj. kada se jednom peći zagreva ceo sprat.

Izraz etaža se u srpski jezik preneo iz francuskog jezika étage u značenju sprat kuće, tačnije samo gornji spratovi jedne kuće, bez prizemlja. Zato kada se kaže za nešto da je etažno misli se na spratno ili u vezi sa spratom.

Prema jednoj od definicija, etaža je horizontalni deo zgrade koji obuhvata prostor između dve uzastopne nosive podne konstrukcije. U praksi se najčešće koristi da bi se zajedničkim izrazom označile razlike između horizontalnih delova jedne zgrade.

Etaža se koristi nekad i kao sininim za prizemlje i sprat obuhvaćen u jednoj reči.

Postoji i izraz etažna svojina (termin egzistira već 40 gidina) koji predstavlja svojinu samo jednog stana ili samo jednog sprata u nekoj vešepratnog zgadi.

Upotrebljavaju se razni oblici ovog pojma, pa imamo i izraz etažer koji se odnosi na policu ili raf sa više pregrada za ostavku posuđa, knjiga i tome slično.

U svakom slučaju kada govorimo o etaži ona spada u posebnu granu građevine, u takozvane nosive konstrukcije.


Share.

Leave A Reply