Periodika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Periodika

Šta znači periodika?

Periodično štampana publikacija naziva se periodika.

Etimologija kaže da izraz periodika potiče od grčke reči perí ods što znači put, odnosno od reči períodos koja se doslovno prevodi kao put unaokolo ili obilaženje.

Najčešće se pojam periodika određuje kao štampa publikacija koja izlazi povremeno i to u dužim vremenskim periodima. U periodike spadaju: časopisi, žurnali, novine, tzv. sveske i tome slično.

Periodike se rangiraju još i kao izdanja koja izlaze sa istim naslovom, numerisane su sa rednim brojem i datumom, te izlaze u kontinuiranom nizu, većinom u redovnim vremenskim razmacima i sadrže radove više autora.

Periodične publikacije su nastale kako bi informisale javnost o nekoj tematici, te su izlazile u nastavcima periodično u više svezaka. Cilj im je da izlaze u nastavcima u beskonačnom broju, ali nisu određene tačnim datumom izlaska. Dok prestanak štampanja periodičnih publikacija može biti iz raznih razloga, kao što su finansijski, politički, lično-autorski i td., ali retko zbog iscrpljene tematike i materijala, odnosno sadržaja.

Inače prva periodika (periodična publikacija) izašla je 1665. godine i to je bio francuski „Journal de Scavans”.

Periodične publikacije su: novine, časopisi, revije i magazine. Novine su publikacije bez korica koje izlaze periodično, dok su časopisi serijske publikacije sa koricama koje izlaze u redovnim vremenskim razmacima, kraćim od godinu dana, a dužim od petnaest dana.

Interesantno je da su časopisi, kao vrsta periodike, nastali iz almanaha i kalendara. Podaci o prvim časopisima vraćaju nas u 17. vek kada se javljaju najpre u Englskoj i Francuskoj.

Share.