Podneblje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je podneblje? Koje su glavni elementi za odredjivanje podneblja?

Drugi izraz za podneblje jeste klima.

Prema definiciji podneblje nekog kraja jeste fizičko stanje atmosfere, ali i pojave koje se u njoj nad tim područjem događaju.

Nauka koja se bavi klimom i podnebljem naziva se meteorologija. Tako zavisno o vrsti i opsegu klime koja se proučava postoji podela na mikro i makroklimu.

Podneblje se određuje i kao klima, stanje, okolnosti ili prilike jednog predela ili kraja.

Svaki deo Zemljine površine ima svoje svojsveno podneblje ili klimu i tako čini jedinstveni skup meteoroloških činilaca. Pored meteorološkog, postoji i biološki i geografski pojam klime.

Geografsko podneblje je skup atmosferskih stanja koja vladaju, koja su dominantna, najprisutnija na određenom delom Zemljine kore.

Razlikuju se podneblja sredozemlja (mediteranska klima), srednjeevropsko (umereno kontinetalna klima) i visinsko podneblje (planinska klima).

Preduslovi za određenje podneblja nekog prostora znači da je potrebno prikupiti podatke o vremenu u periodu od 25 do 30 godina. Zatim se vrši merenje i analize nakon čega se izračunava prosečne vrednosti svih elemenata tog podneblja prema kojima se određuje vrsta klime tog prostora.

Glavni elementi za izračunavanje prosečnih vrednosti nekog podneblja su: izloženost suncu, temperatura vazduha, pritisak vazduha, smer i brzina vetra, vlažnost vazduha, padavine, oblaci, snežni nanosi, nadmorska visina, raspodela mora i kopna, jezera, reka o kopna, biljni pokrivač, životinjski, ljudska nastanjenost i td.

Share.