Korporacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje je značenje reči – korporacija?

U svakodnevnom govoru značenje reči korporacija odnosi se na privredni subjekt odnosno kompaniju.

Crkva, udruženja, neprofitne organizacije, klasteri ili asocijacije takođe imaju svojevrsni korporativni identitet.

Pojam korporacija vodi poreklo iz latinskog jezika (corpus) što u prevodu znači – telo.

Korporacija

Korporacija je dakle kompanija kao pravno lice koje može da poseduje imovinu, odnosno kapital sa ciljem sjedinjavanja i grupisanja poslovnih interesa većeg broja ljudi. Najčešći je oblik biznis udruživanja u savremenom svetu. Tipičan je način sjedinjavanja kapitala zbog veće zarade i manjih gubitaka u kapitalističkim privredama.

Ipak, ovakva definicija odgovara ekonomskoj teoriji zapadnih država, gde je postojala duga zakonodavna praksa i tradicija u oblasti privatnog privređivanja i samostalnog preduzetništva. U našoj zemlji i regionu, odnosno u državama bivše Jugoslavije češće se pak koristi pojam preduzeće.

Korporacija kao vid ekonomskog udruživanja, smanjuje rizike i slabosti ortačkih društava, jer u slučaju bankrota korporacije, vlasnik deonica gubi tek ono što je u njih uložio.

Share.