Formativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Formativan

Šta je to formativan?

Onaj koji stvara ili daje oblik naziva se formativan.

Pojam formativan je veoma redak u svakodnevnom govoru i retkost je čuti ovu reč. Često ljudi dati pojam mešaju sa pridevom afirmativan koji ima potpuno drugačije značenje.

Po etimologiji reč formativan nastala je od latinske reči formativus  koja ima značenje uobličavan, oblikovan; Pojam formativan koristićemo za onog koji daje ili stvara oblik, odnosno za nekong ko je uobličavajući. Ovu reč možemo koristi i u značenju stvoren, sklopljen, napravljen (odnosno onaj koji je dobio neki oblik vršenjem nabrojanih radnji). Formativan je reč koja se retko koristi kod nas zbog čega mnogi kada je čuju pomisle da je u pitanju pridev afirmativan koji se veoma često koristi na našim prostorima. Kako afirmativan ima značenje odlučnog, otsečnog ili potvrdnog jasno nam je da nema veze sa izrazom formativan te treba uočiti razlike između ova dva pojma kako ih ne bi mešali.

Share.